Kerst meditatie 2011

Het licht van eenvoud herwonnen in het hart
Voor vragen n.a.v. de kerstmeditatie, zie einde tekst.

Overgoten met de liefde van de lagen van grote rijkdom en innerlijk belang heten we jullie welkom om jullie hart te delen met dat van ons. Het is een gezegend moment om in elkaars directe nabijheid tot in de vezels van ons wezen de kracht en de liefde te delen. Het is hiervoor zo belangrijk dat gekend in jullie hart van deze energie jullie de innerlijke brug kunnen gaan bouwen naar een nieuwe oorsprong van zijn. Deze kracht is de motor achter jullie diepe verlangen , achter jullie innerlijk bezit van kracht, achter jullie tekortkomingen die jullie maar al te graag willen overwinnen vanuit een besef van onvolledigheid. 

De kracht in jullie hart is de wezenlijke stroom van liefde waarin de tekortkomingen en verlangens, de ultieme toereikingen in liefde gelost worden in een overstraling van jullie wezenlijke aspect. Door de doorgang van liefde toe te laten kan de warme tendens van een zee vol goede moed, een stroming van gekendheid met de werelden die niet zichtbaar zijn toch in de directe stroom ervaren gaan worden. In het toelaten van de indaling verkeren jullie in de stralende overwintering die de kou van jullie innerlijke bekommernissen weghaalt omdat er een alternatief van kiezen is omdat tegenover alles wat jullie in jullie dragen iets gesteld wordt wat altijd groter en fijner is dan datgene wat de mentale aandacht vraagt, een externe aandacht van velen of welk belang dan ook. In de innerlijke kamer van liefde is de grenzeloosheid van ontvangen. 

Al deze aspecten van leven zullen hierin opgenomen worden als een warme pan met soep op een heet vuur. Alles wordt opgenomen in de diepe warme liefde die met geen aardse referentie vergeleken kan worden. De enige weg tot dit licht is het gaan ervaren, is het gaan ontvangen en is het openstellen in de stetting die jullie nu verkiezen. Wij zijn dankbaar en blij dat jullie jezelf hebt geopend om een nieuwe route innerlijk te openen in liefde en daarin de hele wereld te gaan ontvangen. Wees bereid en gegroet dit licht te dienen, wij zijn met jullie.

 

Kan er iets meer verteld worden over wat er in de liefde, in de pan met soep gebeurd met de zaken die we daar in op laten nemen?

In de toewijding die jullie voelen om alles wat niet verstaan wordt in de stroom daarmee te gaan verbinden, op te nemen in de warmte van leven, de warmte van liefde, al die elementen die jullie voelen als zijnde niet volmaakt in deze wereld worden in de soep in de liefde ontdaan van jullie betekenis en daardoor tot een neutraal gegeven van leven. Alle spanning ieder idee wordt ervan af gehaald zodat het een volwaardig element van leven kan worden, een volwaardig element van de soep. Niets wordt daarin nagelaten, niets wordt daarin omgetoverd tot iets anders het enige wat de liefde doet is het ontvangen. Is het ontvangen en daarmee ontdoen van alles wat er aan kleeft. 

Het leven wordt geleefd, het leven draagt zichzelf voor t en doet niets anders dan zichzelf voortbrengen. In de aandacht die altijd vanuit het mentale aspect daarop gelegd is in een verwoede poging het leven te bezitten, te regelen en te controleren is een vervorming overgebleven die nu door de komst van deze ultieme kracht ontvangen kan worden in de heelheid waarin alles is zoals het is, omhuld met de warme stroom op het vuur maken alle elementen van de soep een prachtig geheel. Ieder element is daarin belangrijk en noodzakelijk. Ontvang alle elementen van jullie leven in de diepte van jullie hart en weet dat al deze elementen onderdeel uitmaken van jullie leven, niets meer en niet minder, niet belangrijker of erger, gewoon elementen van leven die in de warmte van de nieuwe stroom van liefde ontvangen worden en hun magie verliezen omdat in de liefde de tweestrijd niet bestaat, omdat in de liefde het levensbelang gediend wordt en van hieruit het pad naar eenheid wordt geplaveid. 

Weet jullie allen ontvangen in onze liefde en daarmee vrij van alle ideeën die daar op zijn geplakt. Weet ook jullie zelf daarin te bevrijden. Wij zijn met jullie.

   -----------------------------------------------------------

   

        *Vragen naar aanleiding van de tekst*

In de op een na laatste regel van de derde alinea van de tekst staat “….. en daarin de hele wereld te gaan ontvangen”. Kan hier meer over verteld worden?

Weet jullie getuige van een nieuw fenomeen dat zich in het innerlijk van de mensheid afspeelt. In dit gewaarzijn is ruimte om tot een hereniging van krachten , van ideeën van mogelijkheden te komen die jullie voorheen niet als eigen zagen , die jullie voorheen zelfs als tegenstaand of vreemd hebben betiteld. Het is het samenkomen in het hart van alle mogelijkheden, alle kleuren en alle intenties in de wereld. Het eenworden kan alleen dan zijn werking krijgen als in de bereidheid van het nieuwe licht alles opnieuw gekend is.

Aan het begin van de vijfde alinea van de tekst staat “….. is een vervorming opgetreden”. Kan hier meer over verteld worden?

Met vervorming bedoelen wij dat de unieke vorm waarin de dingen zich tonen niet gerespecteerd worden en mensen met allerlei trucks proberen de vorm waarin het leven zich aandiend te veranderen. Je kunt dit zien als de vervorming van een uniek en origineel gegeven.