Nieuwjaarsboodschap 2012

De liefde zal gedragen worden
Voor vragen n.a.v. de boodschap zie einde tekst.

Vanuit de breedte van het kader van de liefdeloosheid en de wetenschap van gedane zaken bloeit een nieuw contact op met de werkelijkheid. In de stellingname dat het oude zijn tijd meer dan gehad heeft, voltrekt zich de verandering in de harten van de mensen. Als een stille bewonderaar verleidt hij iedereen deze plek te gaan verkennen en beheren, erover na te denken, te spreken, en te handelen. Het zal nieuw worden om het woordgebruik op het hart te laten slaan, het zal nieuw worden om de innerlijke bedoeling te gaan benoemen in het voorstellen van jezelf, het zal nieuw worden om in de heimelijke uren jezelf te gaan verdiepen in de diepere lagen van je gevoelsleven, voor een afgesloten tv te gaan zitten, de muziek uit te zetten en innerlijk de behoefte te bepalen van de innerlijke gerichtheid en werkzaamheid vanuit het hart. 

Het steeds weer te voelen, het steeds weer aan te gaan als een gegeven waar niet buiten geleefd kan gaan worden. Het is het nieuwe wat de harten binnensluipt, het gemoed gaat bepalen en het bewustzijn beïnvloed op een manier die voedend is, waardevol en overstijgend. Die het denken overwint in het aangaan van de realiteit. Werkelijk dit jaar is de verandering een feit in de benadering van het hart als een belangrijk punt van herkennen en leven, beleven en vereren. Alle vormen die mensen kunnen bedenken uit hun eigen cultuur of gerichtheid zullen geprojecteerd worden op het hart, en dat is goed, dat is mooi want daarin toont ieder de eigenheid van het hart, de vorm en de verwachting maar ook wat van daaruit geboden gaat worden. 

In de wetenschap van het doorleven van het licht, in het doorleven van het hernieuwde licht zal de damp opstijgen van de oude en de invulling van dat licht zijn toekomst kennen in een opbouw van het nieuwe . Blijf dan ook gericht op de innerlijke herkenning van het hart, wat er ook gebeurt, hoe het oude zich ook toont, weet dat dit jaar altijd jouw innerlijke licht overwint en je dichter zal brengen bij de bedoeling van je hart. Volg hiervoor de impulsen van duidelijkheid die voor ieder mens gevoeld kunnen worden als de aandacht op het innerlijk beleven van de werkelijkheid gericht is. Maak er geen grote gebeurtenis van maar richt iedere dag je aandacht naar binnen om te verkennen wat er veranderd, wat anders aanvoelt, waar het belang van de dingen heen beweegt en ga dan mee in die beweging, durf te gaan met je hart met het innerlijk weten en met de mogelijkheid mee te bouwen aan het nieuwe voor jezelf en de mensheid. 

Treedt aan als een moordenaar van je hart zonder weten en verschijn als de lichte draak van Koninklijke bloedde. De oprichting van het nieuwe gaat over nieuwe paden, durf ze te bewandelen en durf onderdeel te zijn van werkelijk leven.  De krachten zijn met jullie in het verkennen en zullen diep in het hart hun bereidheid tot samengaan tonen. In het licht van de liefde zullen jullie allemaal gekend worden. 

In ben met jullie. De grote kracht van liefde.

  -----------------------------------------------------------   

        *Vragen naar aanleiding van de tekst*

De derde alinea, eerste zin:

"In de wetenschap van het doorleven van het licht, in het doorleven van het hernieuwde licht zal de damp opstijgen van de oude en de invulling van dat licht zijn toekomst kennen in een opbouw van het nieuwe". Kan hier meer over verteld worden?

Vanuit het idee dat de langste tijd van niet verbondenheid achter jullie ligt kan een nieuwe dynamiek ontstaan doordat als het ware een vernieuwende kracht opstijgt uit de aarde. Dit is een gegeven van grote schoonheid wat jullie zal verrassen. Een damp die vanuit de aarde de geest zal vertroebelen in zijn denkkwaliteit en een hernieuwde impuls van leven zal geven aan het hart, via de aarde en vanuit de aarde. De damp is een verstoffelijking van dit energetisch belangrijke gebeuren. Vanuit dit hernieuwde inzicht van leven in verbondenheid met de aarde kan een nieuwe verbinding komen met de planeet die jullie draagt. Deze zal jullie faciliteren in het nieuwe. Zie het als de nieuwe aarde, een hoopvol gegeven in tijden van een dichte damp.

 

De eerste zin van de laatste alinea:

"Treedt aan als een moordenaar van je hart zonder weten en verschijn als de lichte draak van Koninklijke bloedde." Kan hier meer over verteld worden?

Laat het hart zonder weten achter jullie, laat het ultieme gat ontstaan waarin niets meer gekend wordt, geweten wordt in jullie manier van denken. Laat het open en laat het vrij. Pas in de vrijheid van het hart waarin niets bepaald is kan jullie ultieme kracht zijn kleur laten zien, zijn macht tonen. Deze macht is gelegen in jullie ingeboren Goddelijkheid. Deze draagt ieder van jullie als een vlam, als een teken van gedragenheid vanuit de bron in zich. Deze kan ontwaken in het vuur van het leven om jullie hart te verwarmen en jullie geest te voeden met nieuwe ideeën van leven daar de oude reeds verdwenen zijn. In de overgang van het ene naar het andere kan een periode van onrust ervaren worden daar even niets gekend is. Wees dan niet benauwd maar ken de kracht van jullie ware zelf als een draak die opstaat uit zijn gekooide bestaan, licht gevend, leven gevend en het leven voedend vanuit de bron die vertegenwoordigd in de innerlijke vlam zijn toepassing, zijn plaats op aarde krijgt. Laat de energie voortgekomen uit het innerlijke ontwaken toe, wees niet bang voor de kracht want in de kracht zal de schoonheid van leven zich tonen als een eenvoudige open deur naar nieuw leven.

  

Kan er iets meer gezegd worden over de nieuwe paden en het werkelijke leven?

Zoals we zojuist beantwoord hebben kunnen jullie je een voorstelling maken dat in het ontwaken van de innerlijke energie jullie de nieuwe paden van innerlijk leven gaan bewandelen als een mogelijkheid het innerlijke leven de innerlijke bedoeling te dienen.  Het werkelijke leven wordt een leven van eenvoud waarin alleen de nieuwe hartsenergie gediend wordt , het bijpassend pad is uniek en eigenzinnig voor iedere persoon  vastgesteld in zijn blauwdruk van leven. Vind jullie eigen pad als jullie zover zijn  door jullie hart te volgen, daarin zullen jullie jezelf gaan herkennen en jullie eigenheid eren als onderdeel van het geheel.  Eer jullie eigen pad en eer de paden van de ander, het zal een mooi samengaan worden.