Naar thema's>>

Thema’s gaan over de toepassing van de kosmische kennis in het dagelijkse leven en de consequenties daarvan. Ze kunnen los van elkaar gelezen worden.

Van de krachten achter de transformatie ontvingen wij de volgende oproep:

“Deze dagen van grote nood naar harmonie en vrede geeft toegang tot de gebieden van openheid en eenwording in een gezamenlijk kader van mens-zijn. Wij zien de mensheid veranderen naar een tijd van diepe ontroering door de innerlijke verbinding die via de harten van de mensen zal ontstaan. De ontstaansgeschiedenis daarvan zal anders zijn dan de mensheid tot nu toe heeft meegemaakt. Er komt een beweging in de harten van de mensen als een natuurlijke stroom van zijn. De innerlijke vraag die rijst is hoe hier vorm aan te geven, hoe hiermee in de wereld te staan. Het vraagt inzicht en moed om de nieuwe kracht van liefde te gaan dragen als medewerkers aan een groter plan.”

Wij nodigen jullie van harte uit om de teksten en thema’s te lezen en daar gerust vragen over te stellen. (zie onder contact) Als je een goed idee hebt over de toepassing van de energie in praktische projecten of bij innerlijke overwegingen,  dan kun je vragen stellen over dat, waar je hart warm van wordt, waar je blij van wordt, waar je meer van zou willen weten vanuit de ongeziene gebieden om die stroom verder aan te zetten.  Het is een uitnodiging om de aanwezige inspiratie ook praktisch gericht te voeden met de eeuwige liefde, met de grote kracht en hernieuwd bewustzijn van de krachten achter de transformatie.


Inspirerende tijdsberichten
Paasboodschap 2012 naar de tekst...
Nieuwjaarsboodschap 2012 naar de tekst...
Kerstmeditatie 2011 naar de tekst....