De aandacht voor de kern van nieuw leven

Zeventiende tekst ontvangen op 23 juni 2012
 

In de nabijheid van  de wezenlijke stroom van liefde kan een nieuw dilemma ervaren worden. Een dilemma wat zich afspeelt in het her-positioneren van de plaats die jullie op aarde innemen.  Steeds is er het besef geweest van eenheid in de persoonlijkheid. Van hieruit was duidelijk wie je was en welke kleur je vertegenwoordigde. Politiek gezien, in kleding, in houding ten opzichte van de wereld. Nu het Goddelijke aspect, het wezenlijke deel van jullie intrek neemt kan er een verwarring ontstaan omdat dat wat al die tijd zo duidelijk was gaat veranderen  omdat ineens het zelf gekend wordt in een breder kader in een Goddelijk bewustzijn en dat van hieruit nieuwe ideeen gaan gelden, nieuwe denkbeelden en opties. Deze zijn nog niet in de wereld te vinden waardoor het moeilijk is ze toe te laten omdat de herkenning in de wereld nog niet daar is. 

Er zullen nieuwe politieke partijen ontstaan die handelen vanuit het samengaan van het kosmische beginsel en de aarde. Ze zullen het niet zo stellen maar het zal voelbaar zijn. Het onderwijs zal ook deze route volgen net als alle andere vormen die te maken hebben met de opbouw van de gemeenschap als één . Als één vorm als één beweging als uit één geschapen. Ieder zijn kleur vertegenwoordigend in dit geheel omdat daar ruimte voor is , omdat daar behoefte aan is.  Weet dan ook in de verwarring van de overgang in rust te blijven, te weten wie jullie zijn, trots te zijn op het beginsel wat zich in jullie aan het openbaren is en dit vooruit te dragen in alles wat de wereld aanbrengt. Leef dit nieuwe gegeven als een vanzelfsprekendheid, als een natuurlijk geheel wat onderdeel van jouw stroom zijn kracht laat gelden zijn gezicht laat zien. 

In de komende tijd zal de ontwikkeling van dit bewustzijn zich snel en voortvarend ontwikkelen en van jullie vragen jullie waarheid te leven, voor jullie waarheid te staan en te weten dat dit, deze Goddelijke waarheid in essentie voor iedereen geldt. Neem dan ook de beweging van zelfstandigheid en Goddelijkheid in jullie op als een samengaan van logische delen en vormend tot een wezenlijke eenheid in het geheel.  Het buigen naar de oude waarheid zal niet langer jullie hart vervullen, neem daarom de nieuwe weg naar de lichtheid van leven die  werkelijk  tot jullie realiteit gaat behoren. Klaag niet over oude kansen en voorbije tijden, neem de handschoen op om tot een nieuw bestuur van  innerlijke geraaktheid te komen. De tijd is nu, ga voort als ware kosmische mensen. Wij zijn met jullie.

 

Hoe kunnen we de nieuwe goddelijke ideeën herkennen in onszelf als deze niet herkend kunnen worden in de wereld. Kan hier meer over verteld worden?

De mate waarin de herkenning plaatsvindt kan gezien worden als een gevoelsmatige beleving in het innerlijk, als een volgen van een stroom van nieuwe goedheid die tot een innerlijke conclusie leidt.  Deze conclusie zou dan zichtbaar moeten worden in de wereld. Indien hier nog geen referentie voor gevonden kan worden kan dit een aansporing zijn zelf hier een beweging in de wereld in te gaan maken. Het wil niet zeggen dat jullie iets op moeten richten maar het ondersteunen van mensen die dit wel doen zou al gevolg geven aan de innerlijke conclusie. 

Het volgen van de innerlijke stromen, de innerlijke waarheid is daarom zo belangrijk omdat het op de innerlijke gebieden leidt tot een nieuwe waarheid. Neem dan jullie verantwoording hier stelling in te nemen in een voor jullie toepasbare manier.  Weet jullie wel dienstbaar aan dat wat zich in jullie zelf tot openbaring dwingt, dit is niet zo maar een gegeven. De nieuwe wereld krijgt zijn vorm door de verwerkelijking van dit Goddelijke idee op de aarde ben daar onderdeel van want dit brengt veel in jezelf en anderen in beweging. Ben en durf bouwer te zijn van dat wat nieuw is, het geheel vraagt om jouw kleur. In vreugdevolle aandacht verblijven we met jullie.